POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Na portalu banktips.pl świadczymy usługi oparte na zaufaniu – wszyscy Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w całkowicie bezpieczny sposób. Netcash działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Nasza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od naszych Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Jednocześnie Netcash deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych nam danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

W jaki sposób chronione są informacje?
Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do Banktips, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Banktips z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu banktips.pl jest NETCASH z siedzibą w Krakowie.
  2. Kontakt w sprawie informacji o ochronie danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez Banktips drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez nią usług w formie newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne.
  5. Pani/Pana dane osobowe niebędą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania usługi lub dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług przez firmę oraz niemożność otrzymywania informacji dotyczących oferowanych usług w formie newslettera.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.Poniżej znajdują się informacje dotyczące zbierania danych, wtym danych osobowych Użytkowników Usługi świadczonej przez Operatora oraz o plikach Cookiem.

1. Informacje ogólne.

Operatorem banktips.pl jest NETCASH z siedzibą w Krakowie (dalej: BANKTIPS),

Operator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1) poprzez formularze rejestracyjne/kontaktowe;

2) poprzez pliki Cookiem.

2. Informacje w formularzach rejestracyjnych/kontaktowych.

1) Operator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika;

2) Operator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Informacja o plikach cookies.

Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany zsystemu Operatora do

komputera Użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony

internetowej.

W banktips.pl występują następujące pliki cookies:

- sesyjne - które odpowiadają za informację na temat tego czy Użytkownik jest

zalogowany do banktips.pl;

- funkcjonalne - informujące o tym, że Użytkownik zapoznał się z treścią

komunikatu o cookies oraz informują o tym jakiej wersji banktips.pl Użytkownik

obecnie używa (wersjonowanie);

- z systemów trakujących (śledzących ruch Użytkownika, w tym z programów

partnerskich); Pliki cookies z systemów trakujących będą zawierały informacje o

Użytkowniku tj. informację z jakiego serwisu/strony Użytkownik przyszedł do

banktips.pl (w tym czy Użytkownik przyszedł do banktips.pl z programu

partnerskiego), jakie Produkty oglądał w banktips.pl itp.;

z Google Analitycs wykorzystywane w celu tworzenia statystyk, które pomagają

zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z banktips.pl, co umożliwia

ulepszanie jego funkcjonalności; Więcej na temat plików cookies z Google Analitics

czytaj pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

- reklamowe umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań lub z pomienieńciem reklam, które

Użytkownik już widział.

4. Logi serwera.

- numer IP,

- przeglądarka,

- data logowania,

- rodzaj urządzenia (komputer/iphone/iPad itp/),

- system operacyjny.

5. Udostępnienie danych.

Pliki cookies (zanonimizowane) zamieszczane w komputerze Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem operatorów systemów partnerskich oraz reklamodawców w celu monitorowania ruchu Użytkowników.

Dane w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym są udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą Użytkownika.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Operator wskazuje, iż oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) aktualnie w sposób domyślny (ustawienia automatyczne) dopuszcza przechowywanie plików cookies w komputerze Użytkownika.

Użytkownicy mogą samodzielnie i w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez ich przegląd oraz zarządzanie. Przegląd oraz zarządzanie plikami cookies (ustawienia indywidualne) możliwe są poprzez skorzystanie z opcji ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach przeglądu, obsługi i zarządzania w stosunku do plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej).